در این مطلب همرا باشد با عکس نوشته غیرتی،عکس نوشته غیرت مرد،عکس نوشته های غیرتی،عکس نوشته های غیرت،عکس نوشته درباره غیرت،عکس نوشته بی غیرت،عکس نوشته در مورد غیرت،عکس نوشته درباره ی غیرت

 

 

اگر تربیت ” غلط ” به تو آموخت که
غیرت داشتن دخالت کردن است و حیا زن را در صندوق نگه داشتن!
شهید مطهری به من گفت:
غیرت، عشق مرد به ناموسش است ؛
و حیا، احترام زن به خودش…!!!
+++++++++++++++++++++++

اگر تربیت ” غلط ” به تو آموخت
که مرد میتواند زنش را بزند !
اسلام من به من آموخت که زن ریحانه است
و مرد وظیفه دارد تمام اسباب راحتی و آسایشش را فراهم کند…!!!

 

عکس نوشته غیرتی بودن

اگر تربیت ” غلط “به تو گفت که
زن عقلش نصف مرد است و نمی تواند به تنهایی در دادگاه شهادت دهد…؛
شهید مطهری در کتاب حقوق زن به من گفت :
که زن احساسات و عواطفش دوبرابر مرد است و از این رو
ممکن است در شهادت دادن دچار تزلزل شود…!!!

 

عکس نوشته غیرت مردونه

اگر تربیت ” غلط ” به تو گفت
که دیه زن نصف دیه ی مرد است
چون ارزشش کمتر از مرد است…؛
شهید مطهری در کتاب حقوق زن به من آموخت که :
اگر من کشته شوم برای اینکه مادرت در آسایش تو را بزرگ کند
دیه ی من بیشتر است….!!!

 

عکس نوشته در مورد غیرت مرد

ایرادی اگر هست در شعور ماست…

تقدیم به بانوان بلند مرتبه سرزمینم

 

 

بانو
حواست باشد
مردتواگردلش تنهایی می خواست،
هیچ گاه شانه های مردانه اش رازیربارهزاران تعهد خم نمی کرد،
تا آشیانه ای بسازدبرای توباگرمای عشقش،
تنهایش مگذار.
بدان اوتکیه گاهیست ازجنس غیرت
به او اعتمادکن،عاشق باش ودرکش کن