سلام با یک اسم پسرونه در این آلبوم لنزور همراه هستید و با موضوع عکس نوشته اسم راحیل و ارائه توضیحی مختصر درباره معنی این اسم زوجه ٔحضرت یعقوب بود. یعقوب عاشق راحیل دختر لابان (خال خود) شد و برای آنکه به وصل او برسد هفت سال به لابان خدمت کرد. پس از انقضای هفت سال وی خواست دختر بزرگ خود لیا را بزنی به وی دهد اما یعقوب برای رسیدن به معشوق خود مجبور شد هفت سال دیگر خدمت کند شش سال پس از ازدواج حضرت یوسف از راحیل بدنیا آمد و شانزده سال بعد کوچکترین پسرش بن یامین متولد شد. دقت داشته باشید برای دریافت عکس های جدیدتر و بیشتر اسم راحیل در انواع مدل و طرح های مختلف فانتزی گرافیکی و عاشقانه در همین قسمت درخواست خود را اضافه کنید مدل و تصویری را که دربالا از اسم راحیل شاهد هستید طرح سه بعدی میباشد که برای پروفایل و لوگو مناسب هست