یک از اسم های ترکی معروف میباشد موضوع تکست امروز لنزو :عکس نوشته های شکیل و زیبای اسم چنلی یاز