آره واقعا... اونایی که خیانت دوست دیدند میفهمن چی میگم

 

برای خیانت ،هــــزار راه هــســــت اما هـیــچ کــــدام به انـــدازه تــــظـــاهـــر به دوست داشتن کــثـیــف نـیـســـت ...

عکس نوشته خیانت به دوست

دنیا رو می بینی ؟
حرف حرف میاره ، پول پول میاره ، خواب خواب میاره
ولی محبت خیانت میاره !

 

کامل شده ای . . .
دیگر به تو نمیــرسد کسی !
چند واحد پاس کرده ای ؟!
چند سال برای خیانت خوانده ای ؟!

آنقدر زیبا عاشق شده ای که آدم لذت میبرد
از این همه خیانت . . .

عکس پروفایل و متن از خیانت دوست
چقدر پابند بودن سخت است،
وقتی خیانت درب تمام خانه های شهر را میکوبد …

می دانی ؟!
دلم یک آمدن می خواهد ،
بی هیچ رفتنی و یک همدم که خیانت نداند !

وقتی که به جای بمان ، می گویی هر طور راحتی ، بوی خیانت می دهی !

هر دومون خیانت کردیم:
من شب ها با گریه می خوابیدم
و تو…با غریبه!

پچ پچ دوستت دارم های تو در گوش او به گوشم میرسد !
بازیچــه ام یا باز بچــه فرضم کرده ای ؟!

عکس نوشته خیانت دوست
شک کرده بـودم کسی بین ماست !
حالا یقین دارم “مـ…ــن” بین دو نفر بودم !
چقدر تفاوت وجود داشت بین واقعیت و طرز فکر من!

تن من زخمی است…
یک خراش کمتر یا بیشتر
چه فرقی دارد…؟!
راحت باش!